tisdag 1 december 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för November 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Avance handlar med "spot priser" på gasen, vilket ändras dagligen, så det är svårt att veta hur mycket de kommer tjäna i framtiden, men priset kan gå ner ordentligt innan de slutar tjäna pengar så jag ser denna investering som tämligen säker, då deras mål är att aktieägarna skall få det mesta av vinsten.

Eftersom Avance Gas delat ut så olika summor detta år så väljer jag att i portföljens kalkylblad räkna med en summa avrundad till 1 USD per kvartalsutdelning för att ge en trolig siffra för kommande utdelningar. (senaste kvartalsutdelningen var 2,11 USD per aktie).

Tillfört kapital 
10 000 kr

Inkomna utdelningar under November (efter källskatt.)

SSW = 195:-
PHK = 334:-
NCZ = 262:-
GAIN = 81:-
CBRL = 193:-
SAS Pref = 1875:-
SDIV = 114:-
SPFF = 124:-
KMI = 188:-
MAIN = 73:-
OHI = 435:-
NWH.UN = 369:-
PSEC  = 449:-
FLY  172:-
HTGC  366:-
STATOIL 159:-
AVANCE = 6398:- (verkar inte som det är skatt på deras utd.)

Totalt =  11787:-


Sälj
Sålt Baxter och Baxalta då deras värde samt utdelningar efter spin-offen är så små att pengarna skall få göra mer nytta på annat håll.
Sålt hela innehavet i Awilco Drilling då jag gissar att framtida utd inte ger mer än vad mina akier är värda idag, då jag tror att chansen för nya kontrakt på deras riggar är liten. Jag tog en chans med bolaget att de skulle få fortsatta kontrakt, men iom oljekrisen så minskade efterfrågan.

Köp
Ökat i Avance Gas som påverkar utd till ca 22 % vilket inte är riktigt bra, men min känsla är att just gasen kan fungera i många år även om en försoning med Putin skulle bli aktuell, då bla Baltikum sagt att de i framtiden vill slippa den ryska gasen, och när/om USD ökar i värde så gör det inget om bolaget skulle minska sina utd med 2/3 delar, det blir ändå ca 10% i utdelning kvar.
Bara att hoppas att ingen höststorm sänker någon av deras gastankers.
Har också ökat i KLÖVERN Pref


Eventuella framtidsplaner

Om USD stiger till mer än 8,9-9,0 SEK så funderar jag på att lägga mina USD utdelningar i Svenska Preffar alternativt i Norska eller Kanadensiska bolag för att helt enkelt utnyttja kursen till min fördel, om det inte finns befintliga bolag som jag pga nedgång ändå kan snitta ner mig i.
Vill gärna öka i några av mina BDC bolag och då främst i GAIN (hög utd men ingen tillväxt) och MAIN (hög utd samt tillväxt).

Jag har tittat en del på Bloombergs TV på sista tiden och flera intervjuer med investerare pratar om att oljepriset troligen förblir lågt i alla fall ett drygt halvår till, för att därefter börja öka under 2016 andra halva. Detta spär på min önskan av att öka min post i STATOIL fram tills dess, men samtidigt så ökar gasanvändningen i världen istället för oljan, så det kan vara bättre att öka i KMI då deras gas pipelines kommer att användas mer och mer.

Vi får väl se vad OPEC beslutar den 4'e December.

Jag skulle gärna vilja köpa några fler REIT bolag ex MPW, HCP och DOC.


ISK + KF:

Utdelningar kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering och endast i undantagsfall sparas i Spiltan Räntefond Sverige då den fonden för tillfället inte är särskilt stabil.


Räntefonderna och likvider är just nu 2,74 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 094 351 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 962 128 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,72% = 83 890 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 74 356 kr).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 37 innehav kommer ge utdelningar varje månad ungefär efter denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto, samt så skiftar enstaka bolag utdelningsmånad.
(totalt 180 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 11   15     18    11   22     16   11  16    17    12    16    15

Portföljen 151130


lördag 31 oktober 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Oktober 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Minskat i en aktie, köpt några nya och sedan ökat i en del befintliga innehav


Tillfört kapital 
Jag har haft ett konto med "lekpengar" som jag använt för att "trejda" och det har gått hyfsat bra, men nu skall de pengarna istället ingå i min utdelningsportfölj så därför blir det ett tillskott till portföljen med  310 000 :-

Inkomna utdelningar under Oktober (efter källskatt.)

WMB = 568:-
GAIN = 78:-
BAX = 16:-
BXLT = 10:-
PHK = 325:-
NCZ = 255:-
SDIV = 61:-
SPFF = 67:-
SECTRA = 1611:-
NWH.UN = 361:-
MAIN = 69:-
PSEC  = 437:-
NCC B = 228:-

Totalt =  4086:-:-


Sälj
Minskat i WMB (hade en post i min ISK som jag ville göra av med då ISK'n ger mer än 500 :-  i källskatt som inte är avdragsgill).

Köp
Ökat i SAS Preff, NCC B, ACAN B, SWED A, CLAS B, INDU C, OEM B,
MAIN, GAIN, SCHD, OHI, SDIV, SPFF.

Startat nya positioner i KLÖVERN Preff, TEL2 B, AVANCE, HTGC, JNJ, EMR, BNS, RY


Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige i väntan på köp och amorteringar.


Räntefonderna och likvider är just nu 1,91% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 034 126 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 877 386 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,66% = 74 356 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 48 970 kr).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 40 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 192 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 13   15     19    13   22     17   13  16    18    14    16    16

Portföljen 151031

torsdag 1 oktober 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för September 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar.

Tillfört kapital 
Inget tillfört.

Inkomna utdelningar under September (efter källskatt.)

GAIN = 79:-
PFE = 78:-
PHK = 389:-
NCZ = 383:-
TGT = 213:-
SDIV = 61:-
SPFF = 68:-
MAIN =  68:-
CLAS B = 142
NWH.UN = 353:-
PSEC  = 422:-
AWDR = 1209:-
SCHD = 90:-

Totalt =  3555:-


Sälj
Inga försäljningar

Köp
Inga köp.


Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige i väntan på köp och amorteringar.


Räntefonderna och likvider är nu 1,74% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 679 225 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 629 595 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,78% = 48 970 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 51 315).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 32 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 163 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 11   14     15    11   19     13   11  14    14    12    14    13

Portföljen 150930

tisdag 1 september 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling.

Månadsrapport för Augusti 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar.

Tillfört kapital 
Inget tillfört.

Inkomna utdelningar under Augusti (efter källskatt.)

PHK = 396:-
NCZ = 390:-
GAIN = 81:-
CBRL = 196:-
CBRL = 533:- (Extra utdelning)
SAS Pref = 1250:-
SDIV = 64:-
SPFF = 70:-
MAIN =  69:-
KMI = 177:-
OHI = 290:-
NWH.UN = 367:-
PSEC  = 436:-
FLY = 167:-
STL = 160:-

Totalt =  4646:-

Sälj
Inga försäljningar

Köp
Inga köp.


Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.


Räntefonderna och likvider är nu 1,18% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 725 167 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 629 595 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,15 % = 51 315 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 52 300).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 32 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 163 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 11   14     15    11   19     13   11  14    14    12    14    13

Portföljen 150831lördag 1 augusti 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Juli 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Köpt ett nytt bolag och ökat i 3
Baxter har gjort en spinn-off, där det andra bolaget heter Baxalta (BXLT), och värdet skall vara 1-1, men det verkar som Baxalta skall ha en låg utdelningsandel, vilket bör leda till en låg utd och då bör den sammanlagda utd bli lägre än före spinn-offen, jag behåller aktierna tills vidare och lägger ett eventuellt utd värde i mitt Google kalkylblad tills vidare.

Tillfört kapital 
Tack vare en tipsvinst så tillförs 9500:-

Inkomna utdelningar under Juli (efter källskatt.)

MAIN =  106:-  Extra utdelning :-)
SCHD =  90:-
WMB = 527:-
BAX = 75:-
PHK = 392:-
NCZ = 386:-
SDIV = 64:-
SPFF = 70:-
MAIN =  70:-
NWH.UN = 171:-
PSEC  = 344:-
SSW = 197:-

Totalt =  2492:-

Sälj
Inga försäljningar

Köp
I min KF har jag startat en position i GAIN och ökat i NWH.UN och PSEC.

I mitt ISK så har jag ökat innehavet i SAS Pref.

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer därefter sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider, extra amortera och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå, men troligen blir det endast någon ökning i befintligt bolag om kurserna börjar gå neråt ordentligt.


Räntefonderna och likvider är nu 0,52% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 753 605 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 629 595 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,31 % = 52 300 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 45 759).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 31 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 159 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 10   14     15    10   19     13   11  14    14    11    14    13

Portföljen 150731

onsdag 1 juli 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för Juni 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Endast en vinsthemtagning i CBRL

Tillfört kapital 
10 000:-

Inkomna utdelningar under Juni (efter källskatt.)

Pfizer = 79:-
PHK = 390:-
NCZ = 384:-
TGT = 196:-
SDIV = 61:-
SPFF = 68:-
BETS = 2030:-
MAIN = 67:-
PSEC  = 326:-
AWDR = 1216:-
NWH.UN = 173:-

Totalt =  4990:-

Sälj
Tagit hem lite vinst i CBRL då jag sålde 10 aktier och fick 11 574:-

Köp
Inga köp

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:
Flytta det mesta av mina likvider från mitt ISK till min KF,
Planera att öka i något bolag nu under nedgången, och eventuellt göra ett köp i min KF.

Utdelningar kommer därefter sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider, extra amortera och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå, men troligen blir det endast någon ökning i befintligt bolag om kurserna börjar gå neråt ordentligt.


Räntefonderna och likvider är nu   7,18% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 723 369 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 570 571 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,02 % = 45 759 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 46 776).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 30 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 147 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 9     13     14    9     18    12   10    13    13    10    13    12

Portföljen 150630 Bild saknas pga tekniska problem

lördag 30 maj 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling

Månadsrapport för Maj 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
AWDR har halverat sin utdelning vilket var väntat då den ena av deras 2 riggar kommer avsluta sitt kontrakt till hösten. Man får hoppas att de får ett nytt kontrakt, men det finns tydligen många riggar på marknaden som ej används så vi får väl se hur det blir med det.
Jag behåller mina aktier så får man om inget annat se vad som händer om ett bolag helt upphör då kontraktet på deras andra rigg går ut nästa år.

Betsson har gjort en split, så nu äger man 3 gånger fler aktier än tidigare

Tillfört kapital 
Inget tillfört.

Inkomna utdelningar under Maj (efter källskatt.)
SJR B = 1197:-
PHK = 384:-
NCZ = 276:-
CBRL = 239:-
SAS Pref = 900:-
ACAN B = 884:-
MYCR = 3376:-
INDU C = 150:-
SDIV = 62:-
SPFF = 68:-
KMI = 168:-
FLY = 164:-
PSEC  = 333:-
NWH.UN = 177:-
STATOIL = 172:-
OHI = 92:-   Mindre utdelning då man gav merparten inklusive en extrautdelning förra månaden, tydligen pga ett köp som gått igenom snabbare än man trott, av ett bolag som heter Aviv REIT Inc

Totalt =  8642:-

Sälj
Ingen försäljning

Köp
Inga köp

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:
Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider, extra amortera och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå, men troligen blir det endast någon ökning i befintligt bolag om kurserna börjar gå neråt ordentligt.

På Svenska marknaden så är det bara ICA och Mekonomen som jag funderar på, annars är nog portföljen färdig och det borde bara handla om att öka innehaven härefter.


Räntefonderna och likvider är nu  3,39 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 745 398 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 577 161 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,10 % = 46 776 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 50 627).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån, utan att räkna eventuella uttag, utdelningar eller vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 150530 (547 886 kr)  är en utd på 8,54 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 30 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 147 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 9     13     14     9     17    12   10    14     13    10    13     12

Portföljen 150530
fredag 1 maj 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling

Månadsrapport för April 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
För att skapa en liten hävstång i mitt sparande så har jag tagit ett lån på 200 000 kr på 5 år. (ICA Bankens blankolån, rörligt, med idag 3,7% ränta)

Jag har investerat det mesta i nya aktier, och så har jag ökat i några befintliga innehav.
Mitt kommande sparande täcker lånekostnaden, och sedan tänker jag använda det mesta av utdelningarna till extra amorteringar så att lånet betalas tillbaka på ca 2,5-3 år.

Tillfört kapital 
200 000 kr

Inkomna utdelningar under April (efter källskatt.)
PHK = 397:-
NCZ = 285:-
NWH.UN = 116:-
PSEC  = 349:-
OEM B = 157:-
+
OHI = 192:-   Extra utdelning där man ger en större del av maj månads kvartalsutdelningen redan denna månad, tydligen pga ett köp som gått igenom snabbare än man trott, av ett bolag som heter Aviv REIT Inc

Totalt =  1496:-

Sälj
Sålt de sista aktierna i ARCP, då utdelningen inte verkar komma igång förrän i höst, och då ev kvartalsvis.

Köp
ISK
Köpt Pfizer, Swedbank, Industrivärden C, OEM International och Clas Ohlson B, samt ökat i Sectra, Acando, NCC och SAS Pref.
KF
Köpt STATOIL, SCHD, MAIN, SDIV, SPFF, FLY, SSW och BAX samt ökat i NWH.UN och NCZ

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:
Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider, extra amortera och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå, men troligen blir det endast någon ökning i befintligt bolag om kurserna börjar gå neråt ordentligt.

Skulle vilja ha en position i Disney pga dess utdelningstillväxt, men sedan jag läste om ETF'en SCHD så tänker jag troligen endast öka i den tills den blir mitt enskilt största innehav. Med tanke på dess lägre Yield så är det kanske i senaste laget då jag är över 50 år, men som barnsparande verkar den ETF'en vara utmärkt.

Min strategi är ju högre utdelning, men även jag förstår att man skall ha en bas med stabilare aktier/etf'er i portföljen med framförallt en stabilare utdelningstillväxt.

På Svenska marknaden så är det bara ICA och Mekonomen och eventuellt Investor som jag funderar på, annars är nog portföljen färdig och det borde bara handla om att öka innehaven härefter.


Räntefonderna och likvider är nu  2,87 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 735 033 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 573 958 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,82 % = 50 627 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 41 214).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån, utan att räkna eventuella uttag, utdelningar eller vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 150430 (547 886 kr)  är en utd på 9,24 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 30 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 147 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 9     13     14     9     17    13   10    14    13    10    13    12

Portföljen 150430


fredag 3 april 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling.

Månadsrapport för Mars 2015


Förändring i portföljen senaste månaden

Eftersom Mycronic innehavet har blivit lite för stort så säljer jag av för 20 000:- och flyttar de pengarna samt ca 14,9k av utdelningarna till sommarens semesterkonto. (Man skall ju leva också, och inte bara spara allt.)

Angående ARCP så kom den försenade rapporten, men än så länge skriver de inget om utdelningen.


Tillfört kapital 
Inget, då det istället blev ett uttag på 34 900:-

Inkomna utdelningar under Mars (efter källskatt.)
PHK = 382:-
NCZ = 275:-
ARCP = 0 :- (stoppad utdelning för tillfället)
NWH.UN = 113:-
PSEC  = 349:-
TGT= 204:-
AWDR= 2615:-
NCC= 132:-
WMB = 531:-

Totalt = 4601 :-

Sälj
366 st Mycronic i ISK

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i   Spiltan Räntefond Sverige  i väntan på köp.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna investeras i Svenska aktier i ISK.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag bl.a på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: SDIV, SPFF,  WMT, JNJ, PG, MAT, HCP, MAIN, QCOM, BHP, BAX och WBA samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu  0,37% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 560 364 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 399 696 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 10,31 % = 41 214 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 41 747).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån, utan att räkna eventuella uttag, utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 150402 (347 886 kr)  är en utd på 11,85 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 99 utdelningstillfällen, men jag har ej tagit bort den för tillfället upphävda månads-utd från ARCP).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      9      8      7     12     8      7     10      8       7     9       8

Portföljen 150402

tisdag 24 mars 2015

Varför det kan vara bra att köpa, även om vissa säger att en aktie är för dyr.

Visst är det lättare att uppskatta artiklar som stödjer ens egen strategi, men denna artikel är läsvärd för alla som tänker långsiktigt tror jag.

Why Stock Charts Are Misleading for Dividend Investors?
.

söndag 1 mars 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling.

Månadsrapport för Februari 2015


Förändring i portföljen senaste månaden

Inga förändringar, men kommer att ändra mitt likvidsparande till Spiltan Räntefond Sverige då Enter Trend Räntefond A  liksom övriga långa räntefonder har visat en klar nedgång de senaste veckorna, vilket jag inte riktigt förstår då den visade fin uppgång direkt efter Sveriges räntesänkning och brukar gå bra när vi har låg ränta.
Kanske beror det på att många har sålt av och lagt sitt sparande i aktiefonder istället, då den svenska börsen har startat året starkt.

På Måndag 150302 skall den försenade Q3 2014 rapporten från ARCP komma om jag förstått allt rätt.
Vi får se om alla svaren kommer och hur det blir med utdelningen i framtiden, och om man får någonting för den uppskjutna utdelningen.

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Februari (efter källskatt.)
PHK = 380 :-
NCZ = 274 :-
CBRL = 238 :-
SAS Pref = 650 :-
ARCP = 0 :- (stoppad utdelning för tillfället)
NWH.UN = 110 :-
PSEC  = 450 :-
OHI = 274 :-
KMI = 159 :-

Totalt = 2535 :-

Sälj
Inga försäljningar

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner
Mitt innehav i Mycronic har stigit rejält (225% sedan sommaren 2014) och jag funderar på att sälja av en del då jag inte vill att ett bolag skall vara för stort i portföljen.
Dessa pengar kommer troligen användas till att utöka semesterkassan för nästa resa till värmen.

ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i   Spiltan Räntefond Sverige  i väntan på köp.

Tillfört kapital sparas tillfälligt på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag bl.a på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: SDIV, SPFF,  WMT, JNJ, PG, MAT, HCP, MAIN, QCOM, BHP, BAX och WBA samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 2,12 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 585 021 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 405 972 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 10,28 % = 41 747 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 40 127).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån, utan att räkna eventuella uttag, utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 150228 (347 886 kr)  är en utd på 12 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen, men jag har ej tagit bort den för tillfället upphävda månads-utd från ARCP).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      9      8      6     12     8      6     10      8       6     9       8

Portföljen 150228


lördag 31 januari 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling.

Månadsrapport för Januari 2015

Av mina Svenska portföljbolag har endast NCC rapporterat (med oförändrad utdelning.)
De flesta övriga kommer med rapporter de 2 kommande veckorna, och därmed även vilken utdelning det blir.

Det blir spännande att se hur det går för AWDR och hur deras utdelning kommer påverkas av att oljepriset gått ner så mycket. Jag förväntar mig en sänkning, men hur stor är ju frågan, och drömmen skulle vara att de rapporterar förlängda kontrakt på sina 2 riggar.

Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar.

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under Januari (efter källskatt.)
PHK = 367 :-
NCZ = 264 :-
ARCP = 0 :- (stoppad utdelning för tillfället)
NWH.UN = 108 :-
PSEC  = 447 :-

Totalt = 1186 :-

Sälj
Inga försäljningar

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i   Enter Trend Räntefond A    i väntan på köp.

Tillfört kapital sparas tillfälligt på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag bl.a på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG, MAT, HCP, MAIN, QCOM, BHP och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,68 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 527 782 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 405 972 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,88 % = 40 127 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 38 343).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 150131 (346 886 kr)  ger en utd på 11,57 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 8,20 kr för 1 USD och 6,50 kr för CAD och en kurs på 1,0 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen, men jag har ej tagit bort den för tillfället upphävda månads-utd från ARCP).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      9      8      6     12     8      6     10      8       6     9       8

Portföljen 150131

söndag 4 januari 2015

Tjänstepension / Avtalspension 2014

Min Tjänstepension (Avtalspension för oss landstingsanställda) finns i Swedbank, och det finns ju inte så många fonder att välja mellan för just tjänstepensionen.

Jag har fortsatt min strategi där jag för det mesta ligger i olika indexfonder, Svenska, USA, Asien och Kina, men har lagt en del även i en Teknologifond. har haft en mindre summa i de Svenska fonderna, samt i Teknologifonden, då jag trodde på dollarökningen redan i våras.

Jag kommer öka delen till de Svenska fonderna nu i vår, och troligen minska USA fonden när/om USA börjar höja räntorna.

Dollarna kommer stiga i värde, men USA aktierna minska, vilket kan leda till att Asien och Kina fonderna kan gå bra senare i år.

När det sedan verkar vara makroekonomiska otrevligheter på gång, så "säkrar" jag även upp kapitalet med att flytta en större andel till någon Svensk räntefond, där Swedbank Robur har några olika, men ingen så bra/säker som Spiltan Räntefond utan alla har större volatilitet.

Under 2014 har jag legat med 95% i aktiefonderna hela tiden.

Denna strategi har gått mycket bra under 2014, mycket tack vare att Asien och USA fonderna tjänat på dollaruppgången, men ledde till att det inte gick lika bra som index under 2013, men borde kunna rädda mig för  de större nedgångarna, och då borde det vara en vinnande strategi i längden.

2011-12-31 var värdet 157884 kr och inklusive de årliga insättningarna så steg värdet 19,3% under 2012, och sedan  20,5% 2013 och nu under 2014 blev det en ökning med 29,9%, vilket ger ett medelvärde på 23,2% (säger inte mycket, då man inte kunnat misslyckas dessa 3 år).

Drömmen är att klara 10-15% värdeökning inklusive insättningen, Detta leder till ett pensionstillskott på mellan ca 5920 och 10500 kr/ månad i 10 år efter 30% skatt om jag går i pension vid 65 års ålder.

För jämförelse (orealistikt, jag vet!) kan sägas att en 20% snittökning hade gett ungefär 18 000 i månaden efter skatt, vilket bara visar att det kan löna sig ordentligt att lägga lite energi på fondbyten för att försöka stoppa nedgångar när de kommer.


Det ser bra ut än så länge, men vi får se hur jag klarar framtida sämre börsår.fredag 2 januari 2015

Månadsrapport, och portföljens utveckling.

Månadsrapport för December 2014

Funderade på att göra en sammanfattning av årets utveckling, men eftersom US dollar har stigit så mycket i förhållande till Svenska kronan, så blir det för mycket jobb med att separera aktiernas utveckling från den del som kommer från dollar, så jag låter bli.

Från och med Juli 2015 så kommer jag visa utdelningarna jämfört med 1 år tidigare, får då var portföljen i stort sett färdigskapad.

Förändring i portföljen senaste månaden
ARCP stoppar sina utdelningar inför den försenade Q3 rapporten som kommer i början av Januari.
Jag behåller de ARCP aktier jag har i min KF tills vidare.

PSEC sänkte sin utdelning men skapar istället möjligheten att ge extrautdelningar.

Skandia Realräntefond har gått mycket sämre än vissa andra långa räntefonder, så jag flyttar mina utdelningar till räntefonden   Enter Trend Räntefond A i vänta på nästa köp.

Tillfört kapital 
1000 kr

Inkomna utdelningar under December (efter källskatt.)
PHK = 344 :-
NCZ = 247 :-
ARCP = 271 :-
NWH.UN = 107 :-
PSEC  = 135 :-
TGT = 180 :-
AWDR = 2637 :-
WMB = 470 :-

Totalt = 4391 :-

Sälj
KF: Sålt hela innehavet i BPT då det är en oljeaktie med hög volatilitet/risk och jag vill inte behålla den just nu när oljemarknaden är så osäker som den är.
ISK: Sålt de ARCP jag hade i min ISK.

Köp
KF. Ökar i PSEC med pengarna från BPT försäljningen.
ISK: Köpt SAS Pref för pengarna från ARCP försäljningen.

Eventuella framtidsplaner
ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i   Enter Trend Räntefond A    i väntan på köp.

Tillfört kapital sparas tillfälligt på +Klarna konto då jag inte vet om nästa köp blir i ISK eller KF, och jag vill inte flytta in och ut pengar i onödan.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag bl.a på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: WMT, JNJ, PG, MAT, HCP, MAIN, QCOM, BHP och BAX samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,37 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 482 983  kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 405 972 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,44 % = 38 343 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 38 473).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 141231 (345 886 kr)  ger en utd på 11,09 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 7,70 kr för 1 USD och 6,60 kr för CAD och en kurs på 1,0 kr för 1 Nkr.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 95 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      9      8      6     12     8      6     10      8       6     9       8

Portföljen 141231