tisdag 1 september 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling.

Månadsrapport för Augusti 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar.

Tillfört kapital 
Inget tillfört.

Inkomna utdelningar under Augusti (efter källskatt.)

PHK = 396:-
NCZ = 390:-
GAIN = 81:-
CBRL = 196:-
CBRL = 533:- (Extra utdelning)
SAS Pref = 1250:-
SDIV = 64:-
SPFF = 70:-
MAIN =  69:-
KMI = 177:-
OHI = 290:-
NWH.UN = 367:-
PSEC  = 436:-
FLY = 167:-
STL = 160:-

Totalt =  4646:-

Sälj
Inga försäljningar

Köp
Inga köp.


Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.


Räntefonderna och likvider är nu 1,18% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 725 167 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 629 595 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,15 % = 51 315 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 52 300).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 32 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 163 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 11   14     15    11   19     13   11  14    14    12    14    13

Portföljen 150831