lördag 1 augusti 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Juli 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Köpt ett nytt bolag och ökat i 3
Baxter har gjort en spinn-off, där det andra bolaget heter Baxalta (BXLT), och värdet skall vara 1-1, men det verkar som Baxalta skall ha en låg utdelningsandel, vilket bör leda till en låg utd och då bör den sammanlagda utd bli lägre än före spinn-offen, jag behåller aktierna tills vidare och lägger ett eventuellt utd värde i mitt Google kalkylblad tills vidare.

Tillfört kapital 
Tack vare en tipsvinst så tillförs 9500:-

Inkomna utdelningar under Juli (efter källskatt.)

MAIN =  106:-  Extra utdelning :-)
SCHD =  90:-
WMB = 527:-
BAX = 75:-
PHK = 392:-
NCZ = 386:-
SDIV = 64:-
SPFF = 70:-
MAIN =  70:-
NWH.UN = 171:-
PSEC  = 344:-
SSW = 197:-

Totalt =  2492:-

Sälj
Inga försäljningar

Köp
I min KF har jag startat en position i GAIN och ökat i NWH.UN och PSEC.

I mitt ISK så har jag ökat innehavet i SAS Pref.

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer därefter sparas i Spiltan Räntefond Sverige och Atlant Stability i väntan på köp och amorteringar, där det mesta läggs i Spiltanfonden.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider, extra amortera och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå, men troligen blir det endast någon ökning i befintligt bolag om kurserna börjar gå neråt ordentligt.


Räntefonderna och likvider är nu 0,52% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 753 605 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 629 595 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,31 % = 52 300 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 45 759).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 31 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 159 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 10   14     15    10   19     13   11  14    14    11    14    13

Portföljen 150731