tisdag 1 mars 2016

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för Februari 2016


Förändring i portföljen senaste månaden
Ökat i AVANCE då de fortfarande delar ut mycket bra och sänkningen av utdelningen gjort bolaget starkare ekonomiskt.
Ökat i SECTRA då jag tror att deras expansioner snart kommer leda till ökad utdelning.

Tillfört kapital 
Inget tillfört

Inkomna utdelningar under Februari (efter källskatt.)

PHK = 335:-
NCZ = 263:-
SSW = 230:-
GAIN = 151:-
CBRL = 190:-
SAS Pref = 1875:-
SDIV = 111:-
SPFF = 113:-
NWH.UN = 347:-
OHI = 432:-
MAIN = 172:-
AVANCE = 5481:-
PSEC  = 537:-
RY = 83:-
STATOIL = 163:-

Totalt = 10483:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Ökat med 500st Avance Gas Holding vid dippen.
Liten ökning i SECTRA.

Eventuella framtidsplaner

Funderar på är att öka i BNS, RY, FLY och SSW samt starta ett innehav i BPF.UN eller GOV.

Vill gärna öka i några av mina BDC bolag och då främst i GAIN och MAIN.

Jag skulle gärna vilja köpa några fler REIT bolag ex GOV, MPW, DLR och ev. DOC, men avvaktar i HCP.

Jag avvaktar med att öka i STATOIL, men hoppas att jag hinner göra det innan oljepriset och aktien stiger för mycket.


ISK + KF:

Utdelningar kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering och endast i undantagsfall sparas i Spiltan Räntefond Sverige då den fonden vid dagens minusränta inte går särskilt bra.


Räntefonderna och likvider är just nu 0,11 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 037 104 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 1 015 063 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,66% = 98 058 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 92 928kr).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 35 innehav kommer ge utdelningar varje månad ungefär efter denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto, samt så skiftar enstaka bolag utdelningsmånad.
(totalt 167 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 10   16     15    10   23     13   10  17    14    10    18    12

Portföljen 160229