tisdag 1 juli 2014

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Juli 2014

Denna rapport skapades under semestern på varmare breddgrader på en laptop, så portföljbilden blev lite skuren.

Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
ISK : Sålt delar av mina aktier i Sectra (tog hem lite vinst) och Acando (innan de meddelade om samgåendet med Connecta) och flyttat över kapitalet till min KF.

Köp
KF :
PSEC då jag tycker att det de skriver på Seeking Alpha låter tillräckligt bra för att jag skall in i aktien igen, och dessutom till ett lägre pris än när jag sålde.
Kanadensiska REIT'en NorthWest Healthcare Properties REIT (NWH.UN)
ISK :
En chanspost i Mycronic som kan bli mycket värt.

Eventuella framtidsplaner
De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och bara säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna skall investeras i Svenska aktier i ISK och eventuellt så kommer jag flytta lite mer till min KF för de aktier som har källskatt på utdelningarna.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider, öka i mina innehav, och sänka GAV.

På lite längre sikt vill jag köpa Swedbank, Mekonomen, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen,
WMT (komplettera TGT), KO, JNJ samt eventuellt Statoil (för o komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu 1,31 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 453 213 kr (förra månaden 428 781 kr), Jag tackar dollarkursen för en del av ökningen.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 383 745 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 8,32 % = 31 924 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 28 232 ).

Yield på kapital (heter det så ??) tillfört mina Avanzakonton utifrån utan att räkna utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 140630 = 337 886 kr  vilket ger en utd på 9,45%

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,60 kr för 1 USD och 6,2 kr för CAD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 20 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 103 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 7      7     10      8    10    10   8     8     10      8      7      10

Portföljen 140630

.