fredag 3 april 2015

Månadsrapport och portföljens utveckling.

Månadsrapport för Mars 2015


Förändring i portföljen senaste månaden

Eftersom Mycronic innehavet har blivit lite för stort så säljer jag av för 20 000:- och flyttar de pengarna samt ca 14,9k av utdelningarna till sommarens semesterkonto. (Man skall ju leva också, och inte bara spara allt.)

Angående ARCP så kom den försenade rapporten, men än så länge skriver de inget om utdelningen.


Tillfört kapital 
Inget, då det istället blev ett uttag på 34 900:-

Inkomna utdelningar under Mars (efter källskatt.)
PHK = 382:-
NCZ = 275:-
ARCP = 0 :- (stoppad utdelning för tillfället)
NWH.UN = 113:-
PSEC  = 349:-
TGT= 204:-
AWDR= 2615:-
NCC= 132:-
WMB = 531:-

Totalt = 4601 :-

Sälj
366 st Mycronic i ISK

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:  utdelningar kommer sparas i   Spiltan Räntefond Sverige  i väntan på köp.

De USA aktier jag har kvar på mitt ISK skall fungera som kassaflöde och kanske säljas om de stiger mycket i värde eller om något händer med deras utdelningar.
Utdelningarna investeras i Svenska aktier i ISK.

I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att spara likvider och eventuellt bara göra köp om jag ser något köpläge uppstå.

På lite längre sikt, och om kurserna blir intressanta så tittar jag bl.a på:  Swedbank, Handelsbanken, Mekonomen, Bilia, Industrivärden C, OEM International och ICA Gruppen till ISK, och till KF: SDIV, SPFF,  WMT, JNJ, PG, MAT, HCP, MAIN, QCOM, BHP, BAX och WBA samt eventuellt Statoil (för att komplettera mina oljeaktier med norskt inför framtida Johan Sverdrup borrningar).

Räntefonderna och likvider är nu  0,37% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 560 364 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 399 696 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 10,31 % = 41 214 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 41 747).

Yield på kapital tillfört mina Avanzakonton utifrån, utan att räkna eventuella uttag, utdelningar och vinster vid försäljningar inom mina ISK och KF konton tom 150402 (347 886 kr)  är en utd på 11,85 %.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 99 utdelningstillfällen, men jag har ej tagit bort den för tillfället upphävda månads-utd från ARCP).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 6      9      8      7     12     8      7     10      8       7     9       8

Portföljen 150402