söndag 18 maj 2014

Portföljlistan och bevakningslistan fungerar ej.

När jag först skapade mina google document med information från Google Finance så fungerade allt branär jag länkade till dem här på bloggen, men nu verkar de inte kunna "läsa in" värdena.

Jag vet inte vad detta beror på, men det kanske har att göra med mina manuellt införda värden, så jag skall prova och ändra.

Det fungerar helt ok när jag arbetar med listorna inloggad på mitt google konto.

söndag 4 maj 2014

Månadsrapport Portföljens utveckling.

Månadsrapport Maj 2014

Med tanke på de olika reglerna för utländsk källskatt i ISK och Kapitalförsäkring så har jag nu öppnat en Kapitalförsäkring hos Avanza.

Jag har sålt av en del utländska aktier i mitt ISK, och har flyttat in en del pengar till min Kapitalförsäkring där jag köpt en del aktier.

Detta gör att jag i framtiden kommer redovisa mitt sparande på ett annorlunda sätt än tidigare.

Jag har inte riktigt bestämt mig för hur jag skall redovisa siffrorna, men antagligen blir det lite mer utförligt, med en lista på aktierna med YoC, nuvarande värde, antal och ev mer info.
Vi får se hur det blir, men just nu kan man se det aktuella innehavet via länk överst.


Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
I mitt ISK har jag sålt av hela innehaven i Mattel, Omega Healthcare Investors, Prospect Capital och Target.
Jag har även sålt av en del av mina räntefonder.

Köp
Jag har flyttat 68 000 kr från mitt ISK till min Kapitalförsäkring och där har jag köpt Kinder Morgan Inc, Omega Healthcare Investors Inc, Prospect Capital Corp och Target Corp.
Jag har också köpt en liten startpost i NCC i mitt ISK, Den var dyr, men det finns risk för att den inte blir mycket billigare om nu nästa regering skall lägga skattepengar på byggande.

Eventuella framtidsplaner
Sälja av en del av mina USA innehav i mitt ISK för att sedan flytta till min KF. Om jag förstått skatteförhållandena rätt så skall jag flytta ut pengarna från mitt ISK innan 1 Juli och flytta in dem i min KF efter 1 Juli.
I övrigt är det de vanliga framtidsplanerna med att:
Spara likvider.
Öka i mina innehav, och sänka GAV.
Att köpa Swedbank, Mekonomen, Kanadensiska Telus eller ADP, PEP, kan vara framtidsplaner på längre sikt.

Räntefonderna och likvider är nu 0,6 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Det totala värdet på mitt sparande är 408 597 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 367 229 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,52 % = 27 637 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 27 749 inkl källskatt så det är en ökning).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD och en kurs på 1,1 kr för 1 Nkr.

Mina 15 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 78 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5      8      6      8      8     6     5     8      6      5      8


.

lördag 3 maj 2014

Bevakningslista för mitt ISK och min Kapitalförsäkring


Jag har lagt till sidor för att se portföljen och bevakningslistor överst på bloggen.


Jag hittade ett youtube klipp som visar hur man skapar dessa listor om någon är intresserad, det finns fler parametrar man kan ha med.

https://www.youtube.com/watch?v=cPNIwf78HGw