lördag 29 april 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för April  2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under April (efter källskatt.)

GAIN = 197:-
BRE = 31:-
BPF.UN = 26:-
NCZ = 276:-
PHK = 274:-
SWED A = 1003:-
BONAV B = 338:-
STL = 168 :-
NCC = 534:-
STAG = 27:-
MAIN = 187:-
D.UN = 32:-
NWH.UN = 374:-
PSEC  = 573:-
OEM B = 407:-
BNS = 105:-

Totalt = 4 552:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 12,91 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 194 260kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 6,84 % = 55 114 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170430


lördag 1 april 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Mars 2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Mars (efter källskatt.)

GAIN = 200:-
BPF.UN = 26:-
BRE = 32:-
NCZ = 278:-
PHK = 276:-
EMR = 91:-
TGT = 247:-
K2A = 100 :-
HTGC = 377:-
D.UN = 32:-
STAG = 26:-
MAIN = 184:-
NWH.UN = 373:-
PSEC  = 562:-
STNG = 53:-   OBS Sänkte utd med 90%, Jag glömde ändra i portföljen nedan.

Totalt = 2 857:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 14,02 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 210 707kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 6,90 % = 55 636 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170331