lördag 29 april 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för April  2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under April (efter källskatt.)

GAIN = 197:-
BRE = 31:-
BPF.UN = 26:-
NCZ = 276:-
PHK = 274:-
SWED A = 1003:-
BONAV B = 338:-
STL = 168 :-
NCC = 534:-
STAG = 27:-
MAIN = 187:-
D.UN = 32:-
NWH.UN = 374:-
PSEC  = 573:-
OEM B = 407:-
BNS = 105:-

Totalt = 4 552:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 12,91 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 194 260kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 6,84 % = 55 114 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170430


lördag 1 april 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Mars 2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Mars (efter källskatt.)

GAIN = 200:-
BPF.UN = 26:-
BRE = 32:-
NCZ = 278:-
PHK = 276:-
EMR = 91:-
TGT = 247:-
K2A = 100 :-
HTGC = 377:-
D.UN = 32:-
STAG = 26:-
MAIN = 184:-
NWH.UN = 373:-
PSEC  = 562:-
STNG = 53:-   OBS Sänkte utd med 90%, Jag glömde ändra i portföljen nedan.

Totalt = 2 857:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 14,02 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 210 707kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 6,90 % = 55 636 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170331


onsdag 1 mars 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Februari 2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Februari (efter källskatt.)

GAIN = 192:-
BPF.UN = 26:-
BRE = 31:-
NCZ = 268:-
PHK = 341:-
CBRL = 207:-
D.UN = 33:-
STAG = 26:-
OHI = 492:-
CPLP = 355:-
NWH.UN = 386:-
MAIN = 185:-
PSEC  = 566:-
RY = 97:-


Totalt = 3 205:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 14,05 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 228 323 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,32 % = 59 003 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170228

onsdag 1 februari 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Januari 2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Januari (efter källskatt.)

BRE = 32:-
BPF.UN = 26:-
GAIN = 201:-
NCZ = 280:-
PHK = 357:-
D.UN = 33:-
NWH.UN = 385:-
STAG = 26:-
MAIN = 186:-
DLNG= 1121:-
PSEC  = 569:-
BNS= 106:-
SSW = 991:-

Totalt = 4 313:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 16,89 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 226 349 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,73 % = 62 321 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170131


söndag 1 januari 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för December 2016


Förändring i portföljen senaste månaden
Sålde några innehav.
Har ökat i några USA bolag samt  FOLLICUM

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under December (efter källskatt.)

GAIN = 203:-
NCZ = 282:-
BRE = 32:-
BPF.UN = 27:-
PHK = 360:-
EMR = 93:-
K2A = 100:-
MAIN = 192:-
SDIV = 121:-
SPFF = 115:-
STAG = 28:-
TGT = 258:-
D.UN = 34:-
NWH.UN = 397:-
STATOIL = 171:-
PSEC  = 587:-
STNG = 137:-
MAIN = 287:-  (extra utdelning)


Totalt = 3 424:-


Sälj
Sålde hela innehaven i Klövern Pref, samt SDIV och SPFF då deras utveckling var mager men tack vare USD kursen och utdelningarna så gick det i alla fall plus.

Köp
Ökat  i DLNG, SSW, CPLP, STNG och SECTRA B.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.
Har även ökat i ett förhoppningsbolag som snart skall komma med resultatet av sin Fas 1/2a studie FOLLICUM


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 14,72 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 182 694 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 792 928 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,66 % = 60 704 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 183 utdelningstillfällen.


Portföljen 161231


torsdag 1 december 2016

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för November 2016


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under November (efter källskatt.)

BPF.UN = 26:-
GAIN = 198:-
SSW = 637:-
NCZ = 274:-
PHK = 349:-
SAS Pref = 1875:-
CBRL = 210:-
NCC B = 534:-
SDIV = 120:-
SPFF = 114:-
CPLP = 123:-
MAIN = 191:-
STAG = 27:-
OHI = 498:-
D.UN = 33:-
NWH.UN = 386:-
PSEC  = 589:-
HTGC = 387:-
RY = 97:-

Totalt = 6 668:-


Sälj
Ingen försäljning.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningar kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider är just nu 4,49 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 151 257 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 895 805 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,45 % = 69 687 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 40 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 215 utdelningstillfällen.


Portföljen 161130


tisdag 1 november 2016

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Oktober 2016


Förändring i portföljen senaste månaden
Tagit ut lite utdelningar för amortering, samt startat några positioner i 5 nya bolag.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Oktober (efter källskatt.)

GAIN = 188:-
BPF.UN = 25:-
KLÖVERN Preff = 1000:-
NCZ = 263:-
PHK = 336:-
SDIV = 116:-
SPFF = 111:-
MAIN = 183:-
NWH.UN = 381:-
PSEC  = 567:-
SECTRA = 1787:-
BNS = 106:-

Totalt = 5063:-


Sälj
Sålt ETF'en SCHD.

Köp
Köpt småposter (startpositioner) i 5 bolag, Kanadensiska D.UN och BRE samt på USA marknaden STNG, CPLP samt STAG.

Eventuella framtidsplaner

Amortera och/eller snitta ner mig om möjligheten finns, men troligen avvakta amerikanska valet.


ISK + KF:

Utdelningar kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider är just nu 3,71 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 127 735 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 920 731 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,45 % = 68 611 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 40 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 215 utdelningstillfällen.


Portföljen 161031