tisdag 1 augusti 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för Juli 2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Juli (efter källskatt.)

GAIN = 191:-
BRE = 30:-
BPF.UN = 25:-
PHK = 259:-
NCZ = 261:-
NWH.UN = 370:-
STAG = 25:-
DLNG= 1223 :-
D.UN = 32:-
MAIN = 174:-
PSEC  = 524:-
CBRL = 580:-
BNS = 105:-

Totalt = 3 799:-

Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Högräntefond ,  Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 14,14 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 116 552kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 6,48 % = 52 239 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med ca 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170731