lördag 30 april 2016

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för April 2016


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar förutom att portföljvärdet minskar med sjunkande USD och att många aktier har passerat sina utdelningsdagar.
Den missade utdelningen från HTGC har kommit in.

Tillfört kapital 
Inget tillfört

Inkomna utdelningar under April (efter källskatt.)

GAIN = 143:-
KLÖV Pref = 1000:-
PHK = 318:-
NCZ = 250:-
HTGC = 344:-
SWED A = 813:-
SDIV = 107:-
SPFF = 109:-
MAIN = 165:-
NWH.UN = 356:-
PSEC  = 517:-
BNS = 98:-

Totalt = 4220:-


Sälj
Inga försäljningar, men ett litet uttag som läggs till kommande semester.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Kommer ta ut en del av kommande utdelningar till semestern och väntar med köp troligen ända till mitten/slutet på sommaren då jag bland annat inte vet hur Englands EU omröstning i Juni kommer påverka värdens börser.

Funderar annars på att öka i BNS, RY, FLY och SSW (men har troligen stigit för mycket i värde senaste tiden) samt starta nya innehav i DLNG och BPF.UN.

Vill gärna öka i några av mina BDC bolag och då främst i GAIN och MAIN.

Jag skulle gärna vilja köpa några fler REIT bolag ex GOV, MPW, DLR och ev. DOC, men avvaktar i HCP.

Jag avvaktar med att öka i STATOIL, men hoppas att jag hinner göra det innan oljepriset och aktien stiger för mycket, vilket inte ser så bra ut för tillfället.


ISK + KF:

Utdelningar kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering och endast i undantagsfall sparas i Spiltan Räntefond Sverige.


Räntefonderna och likvider är just nu 0,08 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 014 465 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 1 015 063 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,29% = 94 282 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 94 385 kr).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 35 innehav kommer ge utdelningar varje månad ungefär efter denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto, samt så skiftar enstaka bolag utdelningsmånad.
(totalt 167 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 10   16     13    11   23     13   10  17    14    10    18    12

Portföljen 160430


fredag 1 april 2016

Månadsrapport och Portföljens utveckling.

Månadsrapport för Mars 2016


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar, förutom att jag ännu inte fått min utdelning från bolaget HTGC.

Tillfört kapital 
Inget tillfört

Inkomna utdelningar under Mars (efter källskatt.)

GAIN = 151:-
PHK = 336:-
NCZ = 264:-
JNJ = 65:-
EMR = 84:-
TGT = 215:-
SDIV = 110:-
SPFF = 112:-
MAIN = 169:-
NWH.UN = 352:-
SCHD = 151:-
PSEC  = 525:-

HTGC =  Denna utdelning har inte kommit in på mitt konto ännu (utdelningsdag i USA 160314) och jag väntar på svar från Avanza om vad som kan ha hänt !!??

Totalt = 2534:-


Sälj
Inga försäljningar.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Kommer spara utdelningarna inför kommande semester och väntar med köp troligen ända till slutet på sommaren då jag bland annat inte vet hur Englands EU omröstning i Juni kommer påverka värdens börser.

Funderar annars på att öka i BNS, RY, FLY och SSW samt starta ett innehav i BPF.UN eller GOV.

Vill gärna öka i några av mina BDC bolag och då främst i GAIN och MAIN.

Jag skulle gärna vilja köpa några fler REIT bolag ex GOV, MPW, DLR och ev. DOC, men avvaktar i HCP.

Jag avvaktar med att öka i STATOIL, men hoppas att jag hinner göra det innan oljepriset och aktien stiger för mycket.


ISK + KF:

Utdelningar kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering och endast i undantagsfall sparas i Spiltan Räntefond Sverige då den fonden vid dagens minusränta inte går särskilt bra.


Räntefonderna och likvider är just nu 0,36 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 040 559 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 1 015 063 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 9,30% = 94 385 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 98 058kr).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 35 innehav kommer ge utdelningar varje månad ungefär efter denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto, samt så skiftar enstaka bolag utdelningsmånad.
(totalt 167 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 10   16     13    11   23     13   10  17    14    10    18    12

Portföljen 160331