torsdag 1 oktober 2015

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för September 2015


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga förändringar.

Tillfört kapital 
Inget tillfört.

Inkomna utdelningar under September (efter källskatt.)

GAIN = 79:-
PFE = 78:-
PHK = 389:-
NCZ = 383:-
TGT = 213:-
SDIV = 61:-
SPFF = 68:-
MAIN =  68:-
CLAS B = 142
NWH.UN = 353:-
PSEC  = 422:-
AWDR = 1209:-
SCHD = 90:-

Totalt =  3555:-


Sälj
Inga försäljningar

Köp
Inga köp.


Eventuella framtidsplaner

ISK + KF:

Utdelningar kommer sparas i Spiltan Räntefond Sverige i väntan på köp och amorteringar.


Räntefonderna och likvider är nu 1,74% av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 679 225 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 629 595 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,78% = 48 970 kr efter källskatten är dragen (Förra månaden 51 315).

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 32 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 163 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 11   14     15    11   19     13   11  14    14    12    14    13

Portföljen 150930

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar