torsdag 1 juni 2017

Månadsrapport och Portföljens utveckling

Månadsrapport för Maj 2017


Förändring i portföljen senaste månaden
Inga.

Tillfört kapital 
Inget.

Inkomna utdelningar under Maj (efter källskatt.)

GAIN = 199:-
BPF.UN = 25:-
NCZ = 271:-
PHK = 270:-
SSW = 330:-
BRE = 30:-
DLNG = 1303 :-
SJR B = 1476:-
CBRL = 207:-
ACAN B = 2071:-
MYCR = 1688:-
INDU C = 294
TEL2 B = 1381
CPLP = 352:-
STAG = 26:-
OHI = 494:-
MAIN = 183:-
D.UN = 31:-
PSEC  = 554:-
NWH.UN = 363:-
HTGC = 366:-
RY = 95:-

Totalt = 12 009:-


Sälj
Inga försäljningar, men tagit ut lite pengar till årets sommarsemester.

Köp
Inga köp.

Eventuella framtidsplaner

Samla likvider och eventuellt amortera.


ISK + KF:

Utdelningarna kommer troligen bara ligga kvar på kontot inför nästa köp eller amortering eller sparas i Spiltan Högräntefond ,  Spiltan Räntefond Sverige och  Atlant Stability.

Räntefonderna och likvider inklusive chansningen med FOLLI är just nu 13,30 % av mitt Portföljvärde.

Utdelningsförändring och portföljvärde  

Det totala värdet på mitt sparande är 1 166 332kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 805 973 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 6,75 % = 54 423 kr efter källskatten är dragen.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en automatisk kurs via Google Finance för USD, CAD och NOK.

Mina 36 innehav kommer ge utdelningar varje månad, med totalt 186 utdelningstillfällen.


Portföljen 170531