söndag 2 februari 2014

Månadsrapport ISK portföljen.

Månadsrapport Februari 2014

Jag sålde mina Bilia aktier då de har gått upp mer än 50% sedan i somras.

För pengarna köpte jag ännu en månadsutdelande ETF, dvs  AllianzGI Convertible & Income II Closed Fund, samt lägger en del till räntefonderna som nu är 3,23% av mitt ISK värde.

Hade jag haft mer likvider så hade jag ökat i både Target och Mattel då båda har gått ner en del på sistone.

Utdelningarna på mitt ISK konto har de senaste 12 månaderna gett 11 986 kr, och det totala värdet på mitt ISK konto är 372 943 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärde) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,61% = 26 983 kr. (Förra månaden 25 144 vilket är en ökning med 7,3%).

Uträknat med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD.

Jag drar ej bort den utländska källskatten i redovisningen, då den kvittas mot ISK skatten senare.Mina 18 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista
(totalt 83 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 5      5     10      7      8      9     6     5     9      5      5      9


Portföljens innehav är nu :