tisdag 1 april 2014

Månadsrapport ISK portföljen.

Månadsrapport April 2014

Förändring i portföljen senaste månaden

Tillfört kapital 
1000 kr

Sälj
Sålt hela innehavet i JPM då deras utdelningshöjning inte blir vad jag hoppats på.
Sålt hela innehavet i Swedbank efter utdelningen, för jag vill ha ett lägre GAV och tror att pengarna kommer göra mer nytta i ett annat bolag. Swedbank var ett av mina minsta innehav.
Jag vill ha ett jämnare flöde på mina utdelningar och inte vänta 1 år till nästa utdelning, samt att jag tror att man kan komma in i Swedbank billigare vid ett senare tillfälle.

Köp
Ökat ARCP med liten GAV ökning som resultat.
Ökat WMB och därmed ökat mitt GAV, aktien har en bra utdelningstillväxt och höjer utdelningen flera gånger om året.

Eventuella framtidsplaner
Spara likvider i räntefonderna.
Öka i Target (sänka mitt GAV) och öka OHI senare i år.
Att köpa Swedbank, Kanadensiska Telus eller KMI, ADP, PEP, kan vara framtidsplaner på längre sikt.

Räntefonderna och likvider är nu 1,50 % av mitt ISK värde.

Utdelningsförändring och portföljvärde
Utdelningarna på mitt ISK konto har de senaste 12 månaderna gett 15 891 kr, och det totala värdet på mitt ISK konto är 401 992 kr.

YOC  (aktiernas utdelning i förhållande till inköpsvärdet 362 994 kr) på kommande 12 månaders utdelningar blir ca 7,67 % = 27 848 kr. (Förra månaden 27 749 vilket är en ökning med 0,3 %).

Jag drar ej bort den utländska källskatten i redovisningen då den kvittas mot en del av ISK skatten senare, och jag tänker inte ta ut pengar från ISK'n för att betala eventuell ISK skatt.

Siffrorna ovan är uträknade med troliga kommande utdelningar vilket ej blir exakt då vissa kan höja och andra sänka sina utdelningar, samt en dollarkurs på 6,50 kr för 1 USD.Mina 14 innehav kommer ge utdelningar varje månad enligt denna lista, med reservation för att nån utdelning kommer in månaden efter då utdelningen i USA tar några dagar att nå mitt Avanza konto.
(totalt 76 utdelningstillfällen).

Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec
 4      5      9      4      8      9     5     5     9      4      5      9


Portföljens innehav är nu :Inga kommentarer:

Skicka en kommentar